Adwokat Odszkodowanie za Wypadek w NY
small
13.08.22
Świadczenia powypadkowe z tytułu No-Fault w NY (3)
System ubezpieczeń "no-fault" w Nowym Jorku jest bardzo korzystny dla jego mieszkańców. Roszczenie z tytułu wypadku samochodowego rozstrzyga się dość szybko bez względu na to, czyja to była wina. Niestety skrócony czas na rozstrzygnięcie dotyczy tylko osób, które nie doznały poważnych obrażeń. więcej»

KONTAKT


Wygrane

Odszkodowanie dla pracowników. Wypadek samochodowy

 • Fakty: Powódka, pasażerka, była na przerwie obiadowej ze swoimi współpracownikami. Po zjedzeniu współpracownik powoda odwiózł ją pojazdem należącym do ich pracodawcy, firmy Flying Foods. Gdy opuścili food court, zostali uderzeni z boku przez inny samochód, który wyjeżdżał z parkingu. Flying Foods zakwestionowała odpowiedzialność i stwierdziła, że powódka nie może pozwać swojego pracodawcy. Zwyciężyliśmy na rozprawie w sprawie odszkodowań pracowniczych i pozwolono nam pozwać pracodawcę, a także właściciela i operatora drugiego zaangażowanego pojazdu. Następnie zatrudniliśmy ekspertów, aby ustalić straty ekonomiczne Powoda spowodowane brakiem możliwości powrotu do pracy, a także koniecznością leczenia na całe życie.
 • Urazy: usztywnienie kręgosłupa lędźwiowego L5/S1 z artroskopową operacją kolana i operacją biodra
 • Oferta początkowa: 75,000 USD
 • Odskodowanie: ugoda przed procesem na sumę 1,850,000 USD

Access-a-Ride wypadek samochodowy

 • Fakty: Powód był pasażerem w pierwszym samochodzie prowadzącym (Access-a-Ride) który został uderzony z tyłu, spowodowało to reakcję łańcuchową. Powód kwalifikował się do używania Access-a-Ride z powodu wcześniej istniejącego zapalenia stawów kolanowych. Zwróciliśmy się o wydanie wyroku doraźnego przed przeprowadzeniem zeznań, co zostało przyznane. Następnie zatrudniliśmy eksperta Life Car Planner do prognozowania przyszłych wydatków medycznych Powoda.
 • Urazy: usztywnienie kręgosłupa szyjnego na poziomie C4/C5 i C5/C6 z artroskopowymi operacjami obu kolan
 • Oferta wstępna: nie było
 • Odskodowanie: ugoda na drodze mediacji na sumę: 1,500,000 USD

Wypadek samochodowy z policyjnym pojazdem w NY

 • Fakty: Pojazd nowojorskiej policji jechał po niewłaściwej stronie drogi, rzekomo reagując na incydent, kiedy uderzył w pojazd powoda na skrzyżowaniu. NYPD początkowo odmówiło odpowiedzialności twierdząc, że ich światła i syreny były włączone, a powód powinien widzieć, słyszeć radiowóz. Uzyskaliśmy dokumenty z miasta Nowy Jork potwierdzające, że światła i syreny nie były włączone, a także znaleźliśmy naocznego świadka, który potwierdził ten fakt.
 • Urazy: usztywnienie kręgosłupa szyjnego C5/C6 i artroskopowa operacja kolana
 • Oferta początkowa: 10,000 USD
 • Odskodowanie: ugoda przed procesem na sumę: 1,410,000 USD

Wypadek samochodowy z pojazdem NYPD

 • Fakty: Pojazd powoda został uderzony z boku (t-boned) na skrzyżowaniu kontrolowanym przez sygnalizację świetlną. Pozwany funkcjonariusz policji NYPD twierdził, że jego światła i syreny były włączone, kiedy wjechał na skrzyżowanie, dając mu tym samym pierwszeństwo.
 • Urazy: usztywnienie kręgosłupa lędźwiowego L3/L4 i L4/L5
 • Oferta wstępna: nie było
 • Odskodowanie: ugoda przed procesem na sumę: 1,000,000 USD 

Jeśli chcesz odzyskać odszkodowanie z powodu:

 • Wypadek samochodowy
 • Wypadek budowlany
 • Uraz związany z pracą
 • Wypadek poślizgnięcie i upadek
 • Błąd w sztuce lekarskiej
 • Roszczenie z tytułu odpowiedzialności za lokal
 • Sprawa sądowa dotycząca wadliwego produktu
 • Niesłuszna śmierć - pozwy
 • Zaniedbania w domu opieki
 • Urazy przy porodzie i zaniedbania

w Nowym Jorku, skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną konsultację już dziś:

DZWOŃ TERAZ: 888-797-7735

 

Nasze wygrane

wygrana 1,850,000
wygrana 1,500,00
wygrana 1,410,000
wygrana 1,000,000